SEKILAS INFO
13-06-2024
  • 4 tahun yang lalu / Tiga Indikator Guru Profesional
  • 4 tahun yang lalu / HAB KEMENAG KE-74 DI MTs N 3 PURBALINGGA
Yusniar, S.Pd.I
NIK:
NIP:
NUPTK: 2462757658220002
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Medan,30 Januari 1979
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mapel Agama
Alamat : Tidu, RT 01 / RW 01