SEKILAS INFO
17-04-2024
  • 4 tahun yang lalu / Tiga Indikator Guru Profesional
  • 4 tahun yang lalu / HAB KEMENAG KE-74 DI MTs N 3 PURBALINGGA
Siti  Wahyuni, S.Pd
NIK:
NIP: 197707152007012027
NUPTK: 9047755657300003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Banyumas,15 Juli 1977
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan PPKn
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mapel PPKn
Alamat :