SEKILAS INFO
22-07-2024
  • 4 tahun yang lalu / Tiga Indikator Guru Profesional
  • 4 tahun yang lalu / HAB KEMENAG KE-74 DI MTs N 3 PURBALINGGA
Siti Muhajaroh, S.Pd.I
NIK:
NIP:
NUPTK: 3444761662220002
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Purbalingga,11 Januari 1983
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mapel Agama
Alamat : Bojong, RT 02/ RW 02