SEKILAS INFO
13-06-2024
  • 4 tahun yang lalu / Tiga Indikator Guru Profesional
  • 4 tahun yang lalu / HAB KEMENAG KE-74 DI MTs N 3 PURBALINGGA
Lina Imelda, S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK: 8361762664300053
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Purbalingga,29 Oktober 1984
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Bahasa dan Seni
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mapel Bahasa Jawa
Alamat : Senon RT 05/ RW 02