SEKILAS INFO
22-07-2024
  • 4 tahun yang lalu / Tiga Indikator Guru Profesional
  • 4 tahun yang lalu / HAB KEMENAG KE-74 DI MTs N 3 PURBALINGGA
Ika Merdekawati, S.Si
NIK:
NIP:
NUPTK: 5149761662220003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Purbalingga,17 Agustus 1983
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Ilmu Pengetahuan Alam
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Kalikajar, RT 02/RW 04